Strategische procesverbetering

Uw gehele organisatie plukt er de vruchten van

Zoekt u professionele ondersteuning bij de realisatie van uw groeiambities? Het beproefde ‘Create a Better Business concept’ van TwoWayz helpt ondernemers en ondernemingen op weg en zorgt gegarandeerd voor meer rendement. De krachtenbundeling tussen onze klanten en de experts van TwoWayz bewijst iedere keer opnieuw: samen staat u sterker dan alleen. Samen met u zorgen we voor een goede focus, kiezen we voor sterke, resultaatgerichte interventies en houden we uw organisatie in balans. Succes verzekerd!

Integrale aanpak alle bedrijfsdisciplines

Om samen met ondernemingen succesvol te zijn, stippelt TwoWayz bewust een eigen koers uit. Onze route wijkt af van de platgetreden paden die veel afzonderlijke LEAN- en marketingbedrijven betreden. In het ‘Create a Better Business concept’ koppelen we op strategische wijze marketingcommunicatie, sales, cultuur & gedrag en procesoptimalisatie (4 themagebieden) aan elkaar. Deze integrale werkwijze richt zich zowel op de bedrijfsprocessen aan de voorkant (front-end) als die aan de achterkant (back-end). Met deze krachtige focus treedt er minder verspilling op in tijd, geld en energie. Tegelijkertijd krijgt uw bedrijfsrendement een flinke impuls.

Gecombineerde doelstelling

Wat houdt de integrale aanpak van TwoWayz in de praktijk in? De inzet van onze experts richt zich op een gecombineerd doel: toename klantvraag én realisatie groeiambitie. Om deze doelen te halen, kunt u rekenen op:

  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen
  • Keuze voor een krachtige, onderscheidende positionering
  • Uitstippelen van een effectieve marketing- en salesstrategie
  • Afstemming van productiviteit binnen de organisatie op marketing- en salesactiviteiten

Bedrijfsprocessen verbeteren, controleren en monitoren

Om samen met u succesvol te zijn, gaat TwoWayz strategisch te werk. Allereerst houden we uw bestaande bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen en middelen kritisch tegen het licht. Tijdens deze analyse kijken we of ze écht ondersteunend zijn en bijdragen aan het realiseren van de groeiambities. Op basis van de uitkomsten geven we u adviezen om interne en externe bedrijfsprocessen structureel te verbeteren, te controleren en te monitoren. Met de focus op 4 themagebieden (marketingcommunicatie, sales, cultuur & gedrag en procesoptimalisatie) leggen we de basis voor een duurzaam verkoopsucces. Deze nieuwe koers vraagt om commitment van de gehele organisatie. Veranderen is immers mensenwerk en dat is juist de kracht van TwoWayz.

LEAN-procesoptimalisatie

Een groeiend aantal klantvragen (front-end) heeft consequenties voor de productie (back-end). Met andere woorden: wat betekent de groeiambitie voor het aantal te maken producten en de bijbehorende dienstverlening? In de aanpak van TwoWayz gaan veranderingen hand in hand met de volgende LEAN-uitgangspunten:

  • Prioriteit aan veilig werken
  • Levering van hoge kwaliteit
  • Korte doorlooptijden
  • Zeer hoge leverbetrouwbaarheid aan klanten
  • Efficiënt verloop productieproces en/of dienstverlening (tegen gezonde marges)
  • Controle over kosten

Voldoening, trots en succes

Bij procesoptimalisatie focust TwoWayz zich op het creëren van klantwaarde, het effectief inrichten van werkprocessen en het voorkomen of terugdringen van verspilling. Deze LEAN-uitgangspunten – in combinatie met specifieke LEAN-tools – lopen als een rode draad door de verbeterprogramma’s die de experts van TwoWayz hanteren. Vanzelfsprekend werken we hierbij intensief samen met de mensen van uw organisatie. Samen op succesvolle wijze groeiambities realiseren is mooi en uitdagend. Deze gemeenschappelijke trajecten zorgen voor een trots gevoel en succes. Dat is toch een prachtig vooruitzicht.

Onvoldoende grip op groei?

In drie dagen uw groeipotentie in kaart.

Ready to Grow-scan