Business Case: Transformatie

Randvoorwaarden om excessief te kunnen groeien!

Introductie

Internationaal bedrijf in de HighTech industrie wat aan de vooravond staat van groei naar verdubbeling turn-over (1mrd) door de enorme vraag vanuit de markten. Om deze groei mogelijk te maken is een breed transformatie programma opgezet waar binnen stream 2 specifiek de aandacht is voor ontwikkeling en meenemen van de mensen. Samen met onze partner KEYWE hebben we invulling aan dit programma gegeven.

Groei-vraag

Re-design en implementatie van de kernwaarden van Raad van Bestuur tot werkvloer niveau en groei van leiderschapsniveaus. De kartrekkers, facilitators binnen het groeiproces waar we voor staan. Randvoorwaarden versterken om de aankomende excessieve groei mogelijk te maken.

TwoWayz programma

 • In coöperatie redesign van Values & Behaviours. Implementatie middels visualisaties, workshopprogramma, integratie bestaande structuren.
 • Coaching on the Job van Raad van Bestuur
 • Coaching on the Job van GMM (managementlaag met alle directeuren)
 • Begeleiding change naar werken in Matrix-organisatiemodel (Connecting the Dots)
 • Deployment en implementatie anker ‘Straight Line Leadership Behaviour’
 • Deployment middels trainingsprogramma (Impact-ers – Change agents)
 • Deployment middels trainingsprogramma middenmanagement Deployment middels trainingsprogramma (Impact-ers – Change agents)

Resultaat

 • Uitrol Values & Behaviours over alle Operational Companies wordt zichtbaar toegepast in praktijk (kapstok). Trust heeft als thema duidelijke plek gekregen.
 • Versnelling in cultural change (van individueel naar groepsgericht met hogere professionalisatie graad)
 • Gedragsverandering die behoort bij werken in Matrixorganisatie
 • Groei 15% in complexe periode met meerdere global issues.
 • Sterke(re) leiders en facilitators

Focus

met

een doel

Resultaat van het TwoWayz traject

Groei 15% in complexe periode met meerdere global issues

Onvoldoende grip op groei?

In drie dagen uw groeipotentie in kaart.

Ready to Grow-scan