Ready to Grow Scan

Uw groeiambities concreet en uitvoerbaar maken

De ready to grow scan maakt uw groeiambitie concreet en meetbaar. Concrete verbeterprogramma’s worden uitgewerkt die bijdragen om de beoogde groei daadwerkelijk te realiseren. De verbeterprogramma’s zullen zowel op front-end (marketing & communicatie strategie) als back-end (Lean procesoptimalisatie) gericht zijn om uiteindelijk samen succesvol te zijn..

  1. Voorbereiding met opdrachtgever. Verdiepen op aanleiding en context van Scan behoefte. Zicht op organisatie en bruikbare informatiestromen.
  2. Scanteam wordt samengesteld met scanners vanuit TwoWayz en vanuit de interne organisatie.
  3. Scanprogramma wordt verder uitgewerkt en gepland. Opdrachtgever verstrekt het scanteam formeel de opdracht. Voorbereidingen op de scandagen worden afgestemd.
  4. Doorgaans 2 scandagen. Aan de hand van een gestructureerd programma worden observaties, metingen en ‘deep dives’ uitgevoerd.
  5. Resultaten worden terug gekoppeld aan het scanteam en directie. Indien gewenst worden de resultaten van de Ready to Grow scan ook in andere platforms terug gekoppeld.
  6. Alle gegevens worden bijeen gebracht, getoetst en in verbinding gebracht met de ambities om te groeien. Uiteindelijk zal het Ready to Grow model helemaal concreet zijn. Uw ambities en beoogd resultaat is helder en duidelijk maar ook de routes daar naar toe hoe daar te komen.
  7. Het punt op de horizon is zichtbaar, de Why van dit punt is voelbaar, de routes hoe daar te komen (verbeterprogramma’s) zijn helder en duidelijk.
    Dus ……? Samen aan de slag!

Ready to Grow Formulier