Voorbereid zijn op groeiende vraag uit de markt met QRM!

De vraag naar producten groeit en dat is heel fijn natuurlijk. Maar té vaak blijkt in de praktijk dat we niet op tijd geschakeld hebben en dús voorbereid zijn. Het gevolg: inefficiëntie neemt toe, doorlooptijd loopt op en reactiesnelheid en leverbetrouwbaarheid neemt af. Los nog van neveneffecten op kosten, cash-flow, marges, kwaliteit en werkplezier.

Onze QRM specialist Marcel Spierings vulde ons TwoWayz team aan en ging samen met monteurs Co en Marco aan de slag. Want vanuit Sales komen signalen dat de marktvraag naar een bepaald type machine sterk zal gaan toenemen in de komende paar maanden. Hoe gaan we deze verwachte productietoename zodanig organiseren dat dit ook daadwerkelijk zal leiden tot groei van het rendement?!

Niet wachten tot ‘gedoe’ maar pro-actief met de mensen op de werkvloer aan de slag. In de praktijk kijken, discussiëren, inspiratie en ideeën op doen waar mogelijkheden liggen om op een betere en efficiëntie manier de doorlooptijd te kunnen sturen. Ondanks dat we in de huidige situatie tevreden zijn met performances zag het team toch nog tal van mogelijkheden en groeipotentieel.

Niet praten maar doen. Niet wachten op de verwachtte groei maar aan de slag! Prioriteiten stellen en de issues oplossen die momenteel nog negatieve invloed hebben op de doorlooptijd van het assemblageproces. Rework wat eigenlijk de leverancier zou moeten voorkomen. Finetuning van de material flow; dus geen stilstand meer door ontbrekende materialen. Voorraden visueel structureren en takttijden beter balanceren. Dit zijn enkele interventies waar het team op de vloer mee aan de slag is gegaan…. en met succes.

Okay, salesteam, laat de groeiende vraag uit de markt maar komen. We zijn ‘Ready to Grow’!!

Onvoldoende grip op groei?

In drie dagen uw groeipotentie in kaart.

Ready to Grow-scan