Als u uw mensen wilt verbinden

Bedrijfsgroei is wat anders dan meer produceren.

Cultuur en gedrag is vaak een fundamenteel element in het bewerkstelligen en borgen van groei. Presteren en doorgroeien in de maakindustrie heeft meer om het lijf dan een grotere productie door alleen te focussen op procesoptimalisatie of bedrijfsstrategie.In sportterminologie gesproken: diverse afdelingen dragen hetzelfde shirt, maar zijn onvoldoende op elkaar ingespeeld om te kunnen scoren.

Het volgende voorbeeld illustreert deze mismatch. De afdeling sales geeft met nieuwe klanten of orders de ene na de andere voorzet. Bij de mensen op de werkvloer ontbreken de kwaliteiten of capaciteiten om deze voorzet te verzilveren. Na enkele toevalstreffers stokt de productie. Het enthousiasme neemt af, de frustratie neemt toe. Herkenbaar? Gooi het over een andere boeg. Optimaliseer leiderschap en werk aan cultuur en gedrag. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten. Zet de schouders eronder, stimuleer elkaar en blijf focussen op een gemeenschappelijk doel. TwoWayz is in dit proces graag uw trainer/coach.

Onvoldoende grip op groei?

In drie dagen uw groeipotentie in kaart.

Ready to Grow-scan