Business Case: Automation in Horticulture

Automation from no tech to high tech

Introductie

Efficiëntie én Effectiviteit van productie van onze groenten, fruit en bloemen is zéér belangrijk. Optimaliseren van productiviteit enerzijds en minimalisering van gebruik van natuurlijke bronnen anderzijds zijn de uitdaging van vandaag. TwoWayz onderkent het belang van vandaag en is trots om via haar klantrelaties een bijdrage te leveren aan deze wereldwijde uitdaging. Innovatie, Change of Mindset en groei van succesvolle ondernemingen zijn hiertoe noodzakelijk.

Groei-vraag

Hoe kunnen wij onze klanten helpen bij optimalisering van hun werkprocessen met onze automatiseringsproducten? Als onze klanten groeien en succesvol zijn, zal ons bedrijf ook verder groeien en ontwikkelen.

TwoWayz programma

  • Start with end in mind … Visualiseren van het klantperspectief
  • Product- en Markt segmentatie; welke producten voor welke markten (low tech- mid tech – high tech). Producten aansluiten op fase van ontwikkeling
  • Product- en marktfocus; wie we zijn en wat we doen, maar óók wie we niet zijn
  • Expert rol; kennisdeling om klantrelaties sterker te maken;
  • Coaching on the Job Entrepreneur; Innovative and inspiring Leadership
  • Coaching on the Job Management Team; executing vision & strategy

Resultaat

  • Groei in focusmarkt 2022 350% (tov. 2021) en 250% boven budget
  • Start nieuwe business unit voor specifieke markt; 1e order getekend, salesfunnel met nieuwe turn-over 18 mio (30% van totaal aan nieuwe omzet)
  • Heldere visie, strategie en approach to the market, voor zowel Low Tech – Mid Tech als High Tech operations.

Focus

met

een doel

Resultaat van het TwoWayz traject

Groei in focusmarkt 2022 350% (tov. 2021) en 250% boven budget

Onvoldoende grip op groei?

In drie dagen uw groeipotentie in kaart.

Ready to Grow-scan